Utworzono: 01 marzec 2015
Dariusz Firaza

Oddział liczy 60 łóżek. Zapewnia diagnostykę i terapię schorzeń układu oddechowego w tym nowotworów płuc. Prowadzi nowoczesną diagnostykę w zakresie spirometrii i bodypletyzmografii.

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Andrzej Michalski
tel.: 42 617 72 12

Pokój lekarski:
tel.: 42 617 73 69

Lekarz Dyżurny:
tel.: 42 617 73 17

Sekretariat:
tel.: 42 617 74 69