Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Oddział liczy 60 łóżek. Zapewnia diagnostykę i terapię schorzeń układu oddechowego w tym nowotworów płuc. Prowadzi nowoczesną diagnostykę w zakresie spirometrii i bodypletyzmografii.

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Andrzej Michalski
tel.: (42) 617 72 12

Sekretariat:
tel.: (42) 617 74 69