Utworzono: 01 marzec 2015
Dariusz Firaza

Oddział liczy 40 łóżek. Zapewnia diagnostykę i terapię schorzeń układu oddechowego w tym nowotworów płuc. Prowadzi nowoczesną diagnostykę w zakresie spirometrii i bodypletyzmografii.

p.o. Kierownika Oddziału:
lek. med. Małgorzata Piątkowska-Dobrzejewska
tel.: 42 617 72 12

Pokój lekarski:
tel.: 42 617 73 69

Lekarz Dyżurny:
tel.: 42 617 73 17

Sekretariat:
tel.: 42 617 74 69