Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Oddział liczy 40 łóżek. Zapewnia diagnostykę i terapię schorzeń układu oddechowego w tym nowotworów płuc. Doświadczona kadra medyczna prowadzi m. in. nowoczesną pracownię badań bronchoskopowych.

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Marta Górnicka-Wilczyńska
tel.: (42) 617 74 66

Sekretariat:
tel.: (42) 617 74 60