Utworzono: 01 marzec 2015
Administrator

Oddział liczy 10 łóżek. Jest wyposażony w nowoczesną aparaturę niezbędną do prowadzenia skomplikowanej terapii. Doświadczona i przygotowana merytorycznie kadra lekarzy i pielęgniarek zapewnia właściwe postępowanie terapeutyczne. 

p.o. Kierownika Oddziału:
lek. med. Paweł Łuczywek
tel.: 42 617 74 13

Pokój lekarski:
tel.: 42 617 72 57

Pokój pielęgniarek:
tel.: 42 617 73 25