Utworzono: 01 marzec 2015
Administrator

Oddział liczy 47 łóżek. Dysponuje specjalistycznymi miejscami dla leczenia udarów, dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (w tym rezonans magnetyczny,tomografia komputerowa, nowoczesna diagnostyka EEG - VIDEO i HOLTER EEG). Kadra medyczna zatrudniona w tym oddziale to świetni, doświadczeni fachowcy.


Kierownik Oddziału:
lek. med. Agnieszka Poździk-Kosęda
tel.: 42 617 73 42

Pokój lekarski:
tel.: 42 617 74 38

Pokój lekarski:
tel.: 42 617 73 48

Lekarz Dyżurny:
tel.: 42 617 74 20

Sekretariat:
tel.: 42 617 73 49