Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Oddział liczy 47 łóżek. Dysponuje specjalistycznymi miejscami dla leczenia udarów, dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (w tym rezonans magnetyczny,tomografia komputerowa, nowoczesna diagnostyka EEG - VIDEO i HOLTER EEG). Kadra medyczna zatrudniona w tym oddziale to świetni, doświadczeni fachowcy.


p.o. Ordynatora Oddziału:
lek. med. Danuta Gołębiewska
tel.: (42) 617 73 42

Sekretariat:
tel.: (42) 617 73 49