Utworzono: 01 marzec 2015
Administrator

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel.: 42 614 12 24

Dyżurka Pielęgniarek:
tel.: 42 614 12 60