Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Dyżurka Pielęgniarek:
tel.: (42) 614 12 60