Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Oddział liczy 85 łóżek. Doświadczony personel lekarski zapewnia diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego w tym leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego.

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Ewa Sporna
tel.: (42) 614 13 93

Sekretariat:
tel.: ( 42) 614 12 12