Utworzono: 01 marzec 2015
Andrzej Piasecki

Oddział liczy 40 łóżek. Doświadczona kadra lekarska zapewnia pacjentom wymagającym hospitalizacji fachową opiekę w pełnym zakresie chorób wewnętrznych. 


p.o. Kierownika Oddziału:
lek. med. Elżbieta Skoneczna
tel.: (42) 614 13 25

Sekretariat:
tel.: (42) 614 12 49