Wydarzenia

Konkurs INSPIRACJE 2018 w kategorii „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowia”

Utworzono: 20 marzec 2019
Andrzej Piasecki

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, w dniu 7 marca 2019 roku, podczas uroczystej Gali w Katowicach, otrzymał wyróżnienie za zajęcie 5-go miejsca w konkursie INSPIRACJE 2018  w kategorii „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowia”, którego organizatorem i pomysłodawcą była firma IDEA Trade we współpracy   z „Dziennikiem Gazeta Prawną”. Przewodniczącym kapituły był dr Marek Tombarkiewicz - dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Konkurs promował osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Przedmiotowy konkurs pozwolił na przedstawienie naszej placówki jako propagatora idei profilaktyki w ochronie zdrowia, prowadzącej szerokie działania edukacyjne podczas organizowanych Pikników Pulmonologicznych, skierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego.

Informacje na temat Gali znajdują się na stronie  www.szpitalprzyszlości.pl

 

Stacja Kobiet - 8 marca Dworzec Łódź Fabryczna

Utworzono: 28 luty 2019
Andrzej Piasecki

V Konferencja Pulmonologów Dziecięcych województwa łódzkiego

Utworzono: 28 luty 2019
Andrzej Piasecki

W dniu 02.02.2019 odbyła się V Konferencja Pulmonologów Dziecięcych województwa łódzkiego pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego dr n. med. Anny Pankowskiej, z honorowym udziałem Konsultanta Krajowego dr n. med. Andrzeja Pogorzelskiego oraz Dyrektora Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dr n. med. Waldemara Kowalczyka.
Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku pulmonologicznym.
Uczestniczyli w niej specjaliści chorób płuc dzieci z całego województwa, zaproszeni goście z CZDZ w Warszawie, z Poznania, Rabki Zdrój a także pulmonolodzy z Oddziałów Chorób Płuc dla dorosłych pracujący w naszym Ośrodku.
Pierwsza część konferencji dotyczyła szczepień BCG ( A. Pankowska) oraz nowości w diagnostyce i monitorowaniu leczenia gruźlicy ( K. Kulińska-Szukalska)
Ciekawy wykład dotyczący badań bronchoskopowych wygłosił Konsultant Krajowy dr n. med. Andrzej Pogorzelski.
Asystenci Oddziału Dziecięcego przedstawili przypadki chorób rzadkich u dzieci rozpoznane i leczone w Oddziale ( M. Kowalewska-Pietrzak, J. Kaczmarek-Woźniak, A. Brzeska, J. Szymańska-Kałuża)
Wszystkie wykłady wywołały żywą dyskusję.
Konferencja została upamiętniona zbiorowym zdjęciem.

dr n. med. Anna Pankowska