V Konferencja Pulmonologów Dziecięcych województwa łódzkiego

Utworzono: 28 luty 2019
Andrzej Piasecki

W dniu 02.02.2019 odbyła się V Konferencja Pulmonologów Dziecięcych województwa łódzkiego pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego dr n. med. Anny Pankowskiej, z honorowym udziałem Konsultanta Krajowego dr n. med. Andrzeja Pogorzelskiego oraz Dyrektora Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dr n. med. Waldemara Kowalczyka.
Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku pulmonologicznym.
Uczestniczyli w niej specjaliści chorób płuc dzieci z całego województwa, zaproszeni goście z CZDZ w Warszawie, z Poznania, Rabki Zdrój a także pulmonolodzy z Oddziałów Chorób Płuc dla dorosłych pracujący w naszym Ośrodku.
Pierwsza część konferencji dotyczyła szczepień BCG ( A. Pankowska) oraz nowości w diagnostyce i monitorowaniu leczenia gruźlicy ( K. Kulińska-Szukalska)
Ciekawy wykład dotyczący badań bronchoskopowych wygłosił Konsultant Krajowy dr n. med. Andrzej Pogorzelski.
Asystenci Oddziału Dziecięcego przedstawili przypadki chorób rzadkich u dzieci rozpoznane i leczone w Oddziale ( M. Kowalewska-Pietrzak, J. Kaczmarek-Woźniak, A. Brzeska, J. Szymańska-Kałuża)
Wszystkie wykłady wywołały żywą dyskusję.
Konferencja została upamiętniona zbiorowym zdjęciem.

dr n. med. Anna Pankowska