Dla Pacjenta

Utworzono: 28 luty 2015
Dariusz Firaza

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie i środowisko

W celu spełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z zm.) Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że w placówkach zainstalowana i stosowana jest diagnostyczna aparatura rentgenowska.

Dawki promieniowania od źródeł rentgenowskich emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.