Kontakt

Utworzono: 28 luty 2015
Andrzej Piasecki

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Adres korespondencyjny:
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
91-520 Łódź, Okólna 181
NIP: 726-24-64-170

Telefony podstawowe:

centrala 42 617-72-11
fax 42 659-03-18

Osoby funkcyjne:

Sylwia Kaczmarek - Brzuska
Główna Księgowa
42 617 72 73; 42 617 73 90

Piotr Marzec
Kierownik Działu Personalnego
42 617 73 37; 42 617 73 91

Elżbieta Morawska
Kierownik Działu Statystyki Medycznej
42 617 73 36     

Eliza Turczyńska
Kierownik Sekcji Organizacji Świadczeń Medycznych
42 617 73 81; 42 617 73 51

Ewa Mucha
Kierownik Działu Organizacji
42 617 7417
KANCELARIA ZESPOŁU
42 617 72 60    

Andrzej Piasecki
Kierownik Sekcji Informatyków
42 617 72 05    

Paweł Witkowski
Kierownik Działu Eksploatacji
42 617 72 80; 42 617 72 81

Jakub Sienkiewicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
42 617 72 90; 42 617 72 39

Katarzyna Bilczak
Kierownik Izb Przyjęć
42 617 72 18    

Bożena Domarecka - Gibel
Kierownik Apteki
42 617 73 35; 42 617 74 35

Teresa Dylikowska
Przełożona Pielęgniarek Szpital Łagiewniki
42 617 72 51 

Dariusz Tomczyk
Pracownik Socjalny
42 617 73 50

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy. Chorób Płuc i Rehabilitacji
Tuszyn 95-080. ul. Szpitalna 5

Andrzej Stępień
Kierownik Sekcji Eksploatacji w Tuszynie
42 614 12 95

Janina Sienkiewicz
Przełożona Pielęgniarek Szpital Tuszyn
42 614 12 21

Anna Czapska
Pracownik Socjalny
42 614 12 58

Dyrekcja
Sekretariat
42 659-00-11

 TELEFONY - Szpital w Tuszynie

Lp.

Komórka organizacyjna

Numer zew.

Numer wew.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI,  TUSZYN UL. SZPITALNA 5

ADMINISTRACJA

1

Dyrektor d/s. Lecznictwa

42 6141343

1343

2

Dyrektor d/s.Szpitala w Tuszynie

426141332

1332

3

Eksploatacja

42 6141295

1295

4

42 6143794

Miasto/Fax

5

Statystyka

42 6141355

1355

6

42 6143340

Miasto

7

Pielęg Przełożona

42 6141221

1221

8

BHP

42 6141313

1313

9

Archiwum

42 6141308

1308

10

Pracownik Socjalny

42 6141258

1258

11

Dział Informatyczny

42 6141205

1205

12

Magazyn Gosp.-Med..

42 6141204

1204

13

Kasa

42 6141351

1351

14

Dzaił Techniczny

42 6141202

1202

15

Kotłownia

42 6141283

1283

PORTIERNIE

1

Portiernia Główna

42 6141370

1370

2

Portiernia/Centrala Pawilon B

42 6141220

1220

3

Portiernia Pawilon D

42 6141309

1309

4

Portiernia Pawilon A

42 6141222

1222

ODDZIAŁY SZPITALNE

UROLOGIA

1

Sala Opatrunkowa

42 6141357

1357

2

Pielęg. Oddziałowa

42 6141360

1360

3

Sekretarka Medyczna

42 6141250

1250

4

Ordynator

42 6141251

1251

5

42 6144962

Miasto

6

Lekarze

42 6141252

1252

7

Lekarze

42 6141253

1253

8

Sala Endoskopowa

42 6141254

1254

9

Poradnia Urologiczna

42 6141255

1255

10

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141256

1256

11

Pacjenci

42 6141324

1324

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

1

Pielęg. Oddziałowa

42 6141241

1241

2

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141242

1242

3

Lekarze

42 6141247

1247

4

Sekretarka Medyczna

42 6141249

1249

5

42 6144930

Miasto

6

I piętro

42 6141306

1306

7

Ordynator

42 6141325

1325

8

Lekarze

42 6141328

1328

9

Pacjenci

42 6141329

1329

ODDZIAŁ II CHORÓB PŁUC

1

Lekarze

42 6141290

1290

2

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141274

1274

3

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141275

1275

4

Gabinet Lekarski

42 6141276

1276

5

Gabinet Lekarski

42 6141233

1233

6

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141234

1234

7

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141230

1230

8

Pielęgniarka Oddziałowa

42 6141314

1314

9

Pielęg. Oddziałowa

42 6141391

1391

10

Gabinet Lekarski

42 6141380

1380

11

Ordynator

42 6141393

1393

12

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141285

1285

13

Sala Zabiegowa

42 6141286

1286

14

Pacjenci

42 6141321

1321

15

Sekretariat

42 6141212

1212

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

1

Ordynator

42 6141392

1392

2

Punkt Pielęgniartski

42 6141379

1379

3

Gabinet Lekarski

42 6141336

1336

4

Pielęg Oddziałowa

42 6141341

1341

5

Sekretaiat

42 6141342

1342

6

Gabinet Lekarski

42 6141344

1344

7

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141228

1228

8

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141237

1237

9

Sala Zabiegowa

42 6141257

1257

10

Sala Pacjentów 0.07

42 6141272

1272

11

Sala Pacjentów 0.08

42 6141205

1205

12

Sala Pacjentów 0.11

42 6141207

1207

13

Sala Pacjentów 0.12

42 6141217

1217

14

Sala Pacjentów 0.13

42 6141224

1224

15

Sala Pacjentów 0.14

42 6141223

1223

16

Sala Pacjentów 0.17

42 6141206

1206

17

Sala Pacjentów 0.18

42 6141214

1214

18

Sala Pacjentów 0.21

42 6141287

1287

19

Sala Pacjentów 0.22

42 6141227

1227

20

Sala Pacjentów 0.23

42 6141228

1228

21

Sala Pacjentów 0.24

42 6141237

1237

22

Sala Pacjentów 0.27

42 6141235

1235

23

Sala Pacjentów 0.28

42 6141239

1239

24

Sala Pacjentów 0.29

42 6141208

1208

25

Sala Pacjentów 0.30

42 6141243

1243

26

Sala Pacjentów 0.34

42 6141244

1244

27

Sala Pacjentów 0.35

42 6141245

1245

28

Sala Pacjentów 0.43

42 6141246

1246

29

Sala Pacjentów 0.44

42 6141248

1248

30

Sala Pacjentów 0.45

42 6141259

1259

31

Sala Pacjentów 0.48

42 6141265

1265

32

Sala Pacjentów 0.49

42 6141267

1267

33

Sala Pacjentów 0.50

42 6141270

1270

34

Sala Pacjentów 0.51

42 6141271

1271

35

Sala Pacjentów 0.54

42 6141282

1282

36

Sala Pacjentów 0.55

42 6141238

1238

37

Sala Pacjentów 0.72

42 6141281

1281

38

Sala Pacjentów 0.75

42 6141216

1216

39

Sala Pacjentów 0.78

42 6141226

1226

40

Sala Pacjentów 0.79

42 6141225

1225

41

Sala Pacjentów 1.02

42 6141219

1219

42

Sala Pacjentów 1.03

42 6141218

1218

43

Sala Pacjentów 1.04

42 6141229

1229

44

Sala Pacjentów 1.12

42 6141232

1232

45

Sala Pacjentów 1.16

42 6141210

1210

46

Sala Pacjentów 1.21

42 6141211

1211

47

Sala Pacjentów 1.22

42 6141209

1209

48

Sala Pacjentów 1.23

42 6141213

1213

BLOK OPERACYJNY

1

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141260

1260

2

Korytarz

42 6141261

1261

3

Sterylizacja

42 6141262

1262

4

Kierowcy/szatnia

42 6141215

1215

OIOM

1

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141268

1268

2

Ordynator

42 6141269

1269

3

Sala Chorych

42 6141288

1288

4

Pielęg. Oddziałowa

42 6141289

1289

5

Lekarze

42 6141303

1303

IZBA PRZYJĘĆ

1

Kierownik Izby Przyjęć

42 6141292

1292

2

Izba przyjęć

42 6141240

1240

3

42 6143796

Miasto

4

Bank Krwi

42 6141356

1356

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ

1

Dyżurka Pielęgniarek

42 6141266

1266

2

Lekarze

42 6141231

1231

3

Lekarze

42 6141331

1331

4

Sekretarka Medyczna

42 6141366

1366

5

Ordynator

42 6141378

1378

6

Por. Torakachirurgiczna

42 6141263

1263

7

Pacjenci

42 6141326

1326

8

Sekretariat

42 6141293

1293

RTG

1

Sala Bronchoskopowa

42 6141284

1284

2

TOMOGRAF

42 6141296

1296

3

Kierownik A

42 6141383

1383

4

Socjalny

42 6141335

1335

5

Pracownia RTG

42 6141264

1264

6

USG B

42 6141376

1376

LABORATORIUM

1

Pokój Rekreacyjny

42 6141323

1323

2

Laboratorium

42 6141352

1352